فائزه جلیل زاده

فائزه جلیل زاده

معاون

About

برنامه نویس بک اند

Born on: می 24, 2019
Education: لیسانس نرم افزار