فرزانه منتظری

فرزانه منتظری

کارمند

About

برنامه نویس اندروید

Born on: September 22, 1977
Education: لیسانس نرم افزار